صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

شركت شيشه كاوه فلوت

نام شرکت:

شركت شيشه كاوه فلوت

نام مدیر عامل:

ابراهيم عسگريان دماوندي

(+98-21) 29490-29100-84400 086-42347136

WWW.KAVEHGLASS.COM

(+98-21) 22198002-3 086- 42347312

INFO@KAVEHGLASS.COM

زمینه فعالیت:

شيشه جام به روش فلوت – آئينه شيشه اي – شيشه ايمني طلقي – شيشه هاي منعكس كننده ( رفلكس )(رفلكس)

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*