صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولیدی صادراتی خشکبار آذربایجان شرقی

نام شرکت:

تولیدی صادراتی خشکبار آذربایجان شرقی

نام مدیر عامل:

محسن رحمانی نرج آباد

021-88730333

eaexp@eastazn.com

021-88730884

www.eastazn.com

زمینه فعالیت:

خشکبار

صادرکننده نمونه:

1384

صادرکننده نمونه*