صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

نفت سپاهان

نام شرکت:

نفت سپاهان

نام مدیر عامل:

علیرضا سرابی

5- 8879271-021

soc@sepahanoil.com

87755175-021

www.sepahanoil.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*