صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

طلوع یاس سپاهان(سهامی خاص)

نام شرکت:

طلوع یاس سپاهان(سهامی خاص)

نام مدیر عامل:

محمد تقی اعتزاریان

2224098-2229342 -0311

info@tolueyas.com

2217472 -0311

www.tolueyas.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*