صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولیدی و صنعتی عایق اصفهان

نام شرکت:

تولیدی و صنعتی عایق اصفهان

نام مدیر عامل:

سیروس مختاری

2011826-021

info@ayegh-isfahan.com

2011833 -021

www.ayegh-isfahan.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*