صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

شرکت دیداس

نام شرکت:

شرکت دیداس

نام مدیر عامل:

محمد امیرزاده

2402726 2404459-021

manager@didas-co.com

2403547 -021

www.didas-co.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*