صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پارس

نام شرکت:

پارس

نام مدیر عامل:

ابراهیم ایرانی

2051435-021

info@pars-co.com

2051376-021

www.pars-co.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*