صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

کشبافی بعثت

نام شرکت:

کشبافی بعثت

نام مدیر عامل:

حبیب قربان کوه منا

021-66701638

-

-

-

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*