صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

بازرگانی یار محمدی

نام شرکت:

بازرگانی یار محمدی

نام مدیر عامل:

صادق یار محمدی

3909749 -021

<#f:233/>

3118982-021

<#f:232/>

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1383

<#f:445/>*