صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولیدی و شیمیایی رزپلیمر

نام شرکت:

تولیدی و شیمیایی رزپلیمر

نام مدیر عامل:

محمد جواد ظهیری

021-88759924

info@rosepoly.com

021-88766530

www.rosepoly.com

زمینه فعالیت:

پارافین،وازلین،سدیم،ژله کابلهای مخابراتی

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*