صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

فولاد خوزستان

نام شرکت:

فولاد خوزستان

نام مدیر عامل:

عباس وردی نژاد

061-32908368

info@ksc.ir

061-32908082

www.ksc.ir

زمینه فعالیت:

انواع فولاد

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*