صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

صنایع ارتباطی پایا

نام شرکت:

صنایع ارتباطی پایا

نام مدیر عامل:

حسین ریاضی

021-77969600

info@payaco.com

021-77969613

www.payaco.com

زمینه فعالیت:

سویچینگ دیجیتال مخابراتی

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*