صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

فنر سازی زر

نام شرکت:

فنر سازی زر

نام مدیر عامل:

پرویز کاظمی

021-44923190

export@zarspring.com

021-44922294

www.zarspring.com

زمینه فعالیت:

فنرتخت،میله موجگیر،تیغه

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*