صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ماشین سازی اراک

نام شرکت:

ماشین سازی اراک

نام مدیر عامل:

رسول بهمنی

086-33130031

export@msairan.com

086-33130031

www.msa.ir

زمینه فعالیت:

تجهیزات صنایع نفت وگاز ،حمل ونقل ،انواع مخازن تحت

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*