صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

سایپا

نام شرکت:

سایپا

نام مدیر عامل:

احمد قلعه بانی

021-44196550

saipa@saipacorp.com

021-44194934

www.saipacorp.com

زمینه فعالیت:

خودرو

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*