صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)

نام شرکت:

تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)

نام مدیر عامل:

فرامرز اختراعی

026-36100801

commercial@temad.com

026-36100801

www.temad.com

زمینه فعالیت:

دارو

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*