صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولیدی و شیمیایی پاکشو

نام شرکت:

تولیدی و شیمیایی پاکشو

نام مدیر عامل:

رضا صحرایی

021-88844444

info@pakshoo.com

021-88520785

www.pakshoo.com

زمینه فعالیت:

محصولات بهداشتی وشوینده ها

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*