صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پالایش قطران ذغالسنگ

نام شرکت:

پالایش قطران ذغالسنگ

نام مدیر عامل:

ناصر نوری زاده

021-88783613

info@ctr-co.com

021-88788756

www.ctr-co.com

زمینه فعالیت:

قیراند،نفتالین،قیر گرافیتی،روغن کربن،انامل وپرایمر

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*