صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

کفش پیام

نام شرکت:

کفش پیام

نام مدیر عامل:

عبدالمجید سعیدی نژاد

021-56547661

info@pamashoes.com

021-56546490

www.pamashoes.com

زمینه فعالیت:

انواع کفش

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*