صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولیدی و صنعتی ممتاز سهند

نام شرکت:

تولیدی و صنعتی ممتاز سهند

نام مدیر عامل:

سعید آقا سلطانی

12-77341610 -021

naserplastic_co@yahoo.com

77341609 -021

<#f:232/>

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*