صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

سپهرالکتریک

نام شرکت:

سپهرالکتریک

نام مدیر عامل:

داوود بدلی

021-88730506

info@sepehrelectric.com

021-88736860

www.sepehrelectric.com

زمینه فعالیت:

لوازم خانگی

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*