صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

مس کاران

نام شرکت:

مس کاران

نام مدیر عامل:

محمد رضا منتظران

8-88756306 -021

<#f:233/>

88735926 -021

www.meskaran.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*