صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

آلومینیوم پارس

نام شرکت:

آلومینیوم پارس

نام مدیر عامل:

هوشنگ گودرزی

021-88653696

info@alumparsco.com

021-88653698

www.alumparsco.com

زمینه فعالیت:

ورق الومینیوم

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*