صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پارس مولیبدن

نام شرکت:

پارس مولیبدن

نام مدیر عامل:

هادی مکارمی

021-88063917

www.parsmolybden.com

021-88061476

info@parsmolybden.com

زمینه فعالیت:

مواداولیه فولاد

صادرکننده نمونه:

1383

صارکننده نمونه*