صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

سیمان سفید ساوه

نام شرکت:

سیمان سفید ساوه

نام مدیر عامل:

بهروز زندی

021-88100723

info@savehcement.com

021-88100723

www.savehcement.com

زمینه فعالیت:

سیمان

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*