صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

اطلس دام رود

نام شرکت:

اطلس دام رود

نام مدیر عامل:

محمد رضا غلامی

021-88765044

atlasdamroud@gmail.com

021-88766424

www.atlasdamroud.ir

زمینه فعالیت:

مواد اولیه دام

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*