صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

شیرین عسل

نام شرکت:

شیرین عسل

نام مدیر عامل:

یونس ژائله سعدآباد

021-66463370

asal@shirinasal.com

021-66408538

www.shirinasal.com

زمینه فعالیت:

صنایع غذایی

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*