صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

بازرگانی و صادرات سنگانیان

نام شرکت:

بازرگانی و صادرات سنگانیان

نام مدیر عامل:

هادی سنگانیان

88723246-88723073 -021

hadissanganian_trading@yahoo.com

88715228 -021

-

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*