صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ایران گلاب مرغوب

نام شرکت:

ایران گلاب مرغوب

نام مدیر عامل:

مجید راهب

021-88674081

info@irangolab.net

021-88674077

www.irangolab.net

زمینه فعالیت:

گلاب،عرقیات،ترشیجات

صادرکننده نمونه:

1383

صادرکننده نمونه*