صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

اترک شیمی شرق

نام شرکت:

اترک شیمی شرق

نام مدیر عامل:

مهدی نعیمی پور

051-55412651

info@atrakpaint.com

051-55412650

www.atrakpaint.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*