صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ایران ترانسفو

نام شرکت:

ایران ترانسفو

نام مدیر عامل:

محمد کبیری اصفهانی

021-88210910

manageroffice@iran-transfo.com

021-88210915

www.iran-transfo.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*