صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

بازرگانی ایوبی فر

نام شرکت:

بازرگانی ایوبی فر

نام مدیر عامل:

مصطفی ایوبی فر

071-77208282

ayoobifar-td@yahoo.com

071-77224871

www.ayoobifartd.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*