صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ایران گلاب مرغوب

نام شرکت:

ایران گلاب مرغوب

نام مدیر عامل:

مجید راهب

021-88674081

info@irangolab.ir

021-88674077

www.irangolab.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*