صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

اطلس دام رود

نام شرکت:

اطلس دام رود

نام مدیر عامل:

علی اکبر صمیمی اصلی

021-88767544

atlasdamroud@gmail.com

021-88765044

www.atlasdamroud.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*