صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

داروسازی اکسیر

نام شرکت:

داروسازی اکسیر

نام مدیر عامل:

حمید مصطفوی

021-88918458

export@exir.co.ir

021-88899358

www.exir.co.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*