صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

خدمات توریستی ایران دوستان

نام شرکت:

خدمات توریستی ایران دوستان

نام مدیر عامل:

محمد علی اشرف واقفی

021-88722975

info@idt.ir

021-88918458

www.idt.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*