صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

بازرگانی پتروشیمی

نام شرکت:

بازرگانی پتروشیمی

نام مدیر عامل:

عادل نژاد سلیم

021-88789241

pcc@petrochem-ir.net

021-88881726

www.petrochem-ir.net

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*