صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

بازرگانی جاویدان

نام شرکت:

بازرگانی جاویدان

نام مدیر عامل:

مجید جاویدان

034-22721464

sales@javidantrading.ir

034-22721113

www.javidantrading.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*