صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پامچال آسیا

نام شرکت:

پامچال آسیا

نام مدیر عامل:

مجید عادشی

021-88281508

commercial2@pamchalasia.ir

021-88255525

www.pamchalasia.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*