صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پتروشیمی اصفهان-سهامی عام

نام شرکت:

پتروشیمی اصفهان-سهامی عام

نام مدیر عامل:

علی مستاجران

021-88799569

saleso@epciran.com

021-88882039

www.epciran.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*