صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پالایش قطران زغالسنگ

نام شرکت:

پالایش قطران زغالسنگ

نام مدیر عامل:

جلال فلاح مهرجردی

031-66285234

export@ctr-co.com

031-66261413

www.ctr-co.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*