صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

مجتمع پتروشیمی اراک

نام شرکت:

مجتمع پتروشیمی اراک

نام مدیر عامل:

احمد محمدی بوساری

021-82120

commercial@arpc-ir.net

021-82121

www.arpc.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*