صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

صنایع چینی زرین ایران

نام شرکت:

صنایع چینی زرین ایران

نام مدیر عامل:

عباسعلی قصاعی

021-88770044

export@zariniran.com

021-88663099

www.zariniran.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*