صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

صادراتی خشکبار مزرعه دستچین

نام شرکت:

صادراتی خشکبار مزرعه دستچین

نام مدیر عامل:

محمد رضا حبیبی تنها

021-88346587

info@select-farm.com

021-88847927

www.select-farm.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*