صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ذوب آهن اصفهان

نام شرکت:

ذوب آهن اصفهان

نام مدیر عامل:

حکم اله بابایی

031-66289228

sales&marketing@esfahansteel.com

031-66240035

www.esfahansteel.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*