صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولیدی و شیمیائی رز پلیمر

نام شرکت:

تولیدی و شیمیائی رز پلیمر

نام مدیر عامل:

جواد ظهیری

021-88759924

info@rosepoly.com

021-88766530

www.rosepoly.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*