صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

راک شیمی

نام شرکت:

راک شیمی

نام مدیر عامل:

محمد حسین زهتابچیان

021-88843227

info@rockchemie.com

021-88826168

www.rockchemie.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*