صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

صنایع کاشی و سرامیک سینا - سهامی عام

نام شرکت:

صنایع کاشی و سرامیک سینا - سهامی عام

نام مدیر عامل:

یحیی مالمیر چگینی

021-22262614

md@sinatile.ir

021-22222366

www.sinatile.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*