صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

صنایع الکترونیک ایران

نام شرکت:

صنایع الکترونیک ایران

نام مدیر عامل:

ابراهیم محمود زاده

021-22988007

marketing@ieicorp.com

021-22549664

www.ieicorp.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*