صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

صنایع روشنایی مازی نور

نام شرکت:

صنایع روشنایی مازی نور

نام مدیر عامل:

زین العابدین آبادیان

021-88523711

mazinoor@mazinoor.com

021-88527521

-

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*